Pompy ciepła - jak to działa?

 

Gruntowe pompy ciepła HCT przetwarzają energię odnawialną zgromadzoną w ziemi na ciepło użytkowe. Odbieranie ciepła z ziemi odbywa się za pomocą gruntowego wymiennika ciepła (GWC) nazywanego też dolnym źródłem ciepła (DZ). GWC to nic innego jak system rur PE umieszczony pod poziomem ziemi. W zależności od warunków gruntowych GWC może być wykonany jako poziomy lub pionowy gruntowy wymiennik ciepła.

Podstawowym warunkiem determinującym rodzaj DZ są rodzaj gruntu i powierzchnia którą można przeznaczyć na GWC. Poziomy GWC można zastosować przy stosunkowo dużej powierzchni działki i wilgotnym gruncie na głębokości 1,5 – 2 m pod powierzchnią ziemi.

W przypadku gruntu piaszczystego o małej wilgotności zdecydowanie lepsze parametry pracy pompy ciepła uzyskuje się przy wykorzystaniu jako dolne źródło pionowego gruntowego wymiennika ciepła, podobnie przy małej powierzchni działki jedynym możliwym do wykonania jest pionowy GWC. Pionowy GWC w każdych warunkach gruntowych charakteryzuje się znacznie większą stabilnością temperatur, a zdecydowanie lepsze parametry, od poziomego, uzyskuje zwłaszcza pod koniec okresu grzewczego.  Niestety pionowy GWC ma też swoje minusy – jest znacznie droższy w wykonaniu oraz, przy odwiertach powyżej 30 metrów głębokości, wymagane są dodatkowe zezwolenia.

Ciepło pobrane z gruntu przekazywane jest do parownika pompy ciepła, gdzie jest wykorzystane do odparowania czynnika chłodniczego znajdującego się w instalacji chłodniczej pompy ciepła.

Odparowany czynnik jest następnie sprężany za pomocą sprężarki, dzięki czemu znacznie wzrasta jego temperatura, którą to czynnik przenosi do skraplacza. Skraplacz jest początkiem Twojej wewnętrznej instalacji grzewczej. To z niego woda grzewcza odbiera ciepło, a jej wymuszony obieg doprowadza to ciepło do każdego zakątka Twojego domu.

Cały ten proces jest nadzorowany przez sterownik pompy ciepła, dzięki czemu zaopatrzenie budynku w ciepło i CWU jest w 100% bezobsługowe.